Get Adobe Flash player

     Polskie Misje Katolickie istniejące na terenie Europy mają swoje siedziby w Anglii, Belgii, Danii, Holandii, Luksemburgu, Norwegii, Niemczech, Włoszech, Szkocji, Szwajcarii, Szwecji. Jedną z nich - i najstarszą - jest Polska Misja Katolicka we Francji.

Z faktu, iż PMK jest częścią Kościoła, wynika jej powołanie i zadania takie jak duszpasterska opieka i troska o Rodaków przebywających na obczyźnie, podtrzymywanie dziedzictwa kulturalnego i religijnego wśród Polonii oraz łączność z Kościołem lokalnym. Za wypełnienie tych misji odpowiedzialny jest Rektor i jego najbliżsi współpracownicy, delegaci regionalni, kapelani, księża i siostry zakonne, świeccy zaangażowani w różnych dziedzinach. Siedziba Polskiej Misji Katolickiej we Francji znajduje się w Paryżu. W chwili obecnej w PMK pracuje w 70 misjach i 12 instytucjach katolickich 130 księży, 10 kongregacji żeńskich (190 zakonnic) i 4 kongregacje męskie, 10 stowarzyszeń, członków Związku Polskich Stowarzyszeń Katolickich we Francji oraz 5 punktów wakacyjnych.

Więcej…

Aleksander Jełowicki CR 1836 - 1876
Władysław Witkowski CR 1876 - 1893
Władysław Bakanowski CR 1893 - 1893
Karol Grabowski (diec. Płock) 1893 - 1896
Władysław Opiszewski CR 1896 - 1903
Leon Postawka (diec. Kielce) 1903 - 1922
Wilhelm Szymbor CM 1922 - 1929
Leon Łagoda (diec. Gniezno) 1929 - 1934
Witold Paulus (diec. Poznań) 1934 - 1937
Franciszek Cegiełka SAC 1937 - 1947
Kazimierz Kwaśny (diec. Przemyśl) 1947 - 1972
Zbigniew Bernacki (diec. Tarnów) 1972 - 1985
Stanisław Jeż (diec. Tarnów) 1985 - 2015
Bogusław Brzyś (diec. Tarnów) od 2015